αρχική σελίδα


Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA


Ημερίδα

Ημερίδα της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας για την εκπαίδευση των αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2004

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, προκειμένου να ανοίξει ένας διάλογος με τους φορείς και τους καθηγητές των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, στα οποία διδάσκεται η αρχειονομία, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα Η εκπαίδευση των αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα: Περιεχόμενο, πραγματικότητα, προοπτικές.

Η μικρή αυτή ημερίδα έγινε στο Μέγαρο Διομήδη, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας στις 30 Μαρτίου 2004.

Ομιλητές ήσαν με τη σειρά παρουσίασης:

ο κ. Γεώργιος Μπώκος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με θέμα "Το περιεχόμενο των σπουδών βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο",

ο κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος , διδάσκων στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) με θέμα "Οι σπουδές αρχειονομίας στα ΤΕΙ Αθηνών",

ο κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος , ιστορικός, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και πρώην Πρόεδρος της Εφορείας των Γ.Α.Κ. μίλησε για τη φυσιογνωμία και την αναγκαία παιδεία του σύγχρονου αρχειακού,

η κυρία Χριστίνα Βάρδα, ιστορικός-αρχειονόμος στο Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) με θέμα "Διαπιστώσεις από την πρακτική άσκηση των φοιτητών αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο",

η κυρία Μαρία Αλεξανδράκη , βιβλιοθηκονόμος, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων αναφέρθηκε στην "Εξέλιξη της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα" και

ο κ. Ζήσιμος Συνοδινός, ιστορικός-αρχειονόμος, προϊστάμενος Τμήματος στο Ιστορικό Αρχείο Ε.Τ.Ε. και πρόεδρος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας μίλησε με θέμα "Η εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση των Ελλήνων αρχειονόμων. Η μεγάλη πρόκληση".