αρχική σελίδα


Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Ημερίδα "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας"

2-3 Φεβρουαρίου 2006
Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας» Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ >>

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ε.Α.Ε., η οποία ενισχύθηκε βεβαίως σημαντικά τόσο από την Ειδική Γραμματεία Αρχείων και Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όσο και από το ΥΠ.ΠΟ. και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια ενεπλάκησαν ως συνεργαζόμενοι φορείς οι σημαντικότεροι θεσμοί στη σχετική θεματολογία: η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συμβάλλοντας ο καθένας από τη μεριά του στην καλύτερη οργάνωση.

Αποφασιστικός υπήρξε ο ρόλος της Εταιρείας στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του συνεδρίου, αφού μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν τόσο στην επιστημονική επιτροπή (Ζ. Συνοδινός) όσο και στην οργανωτική επιτροπή (Αμαλία Παππά, Κάλλια Χατζηγιάννη). Η μεγάλη συμμετοχή (παρευρέθηκαν το διήμερο πάνω από 700 άτομα), η ενδιαφέρουσα θεματική του, οι υψηλού επιπέδου εισηγήσεις, ο έντονος προβληματισμός και ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ αρχειονόμων, βιβλιοθηκονόμων και νομικών ενισχύουν την άποψη ότι οι πρωτοβουλίες της Ε.Α.Ε. αποτελούν αναφορά στο διάλογο για τα θεμελιώδη ζητήματα των αρχείων.