αρχική σελίδα


Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Ημερίδα

Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013

Γενικά Αρχεία του Κράτους, (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Δάφνης 61, Ψυχικό

Πρόσκληση      Πρόγραμμα     Αίτηση συμμετοχής

Στο χώρο των Αρχείων -σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις Βιβλιοθήκες- το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων (πνευματική ιδιοκτησία / copyright) δεν έχει επαρκώς μελετηθεί, αν και αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα οι διαχειριστές αλλά και οι χρήστες των αρχείων -χάρη ή εξαιτίας της αυξημένης προσβασιμότητας στο αρχειακό υλικό. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία διοργάνωσε ημερίδα αφιερωμένη στο συγκεκριμένο θέμα.
¶ξονες της συζήτησης αποτέλεσαν:

  • το νομικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων (καθορισμός δικαιωμάτων, έκταση δικαιωμάτων, διαδοχή κατόχων δικαιωμάτων/νομική μεταβίβαση, περιορισμοί, διάρκεια δικαιωμάτων)
  • τα προβλήματα στη διαχείριση της πληροφορίας - διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων από τους φορείς φύλαξης (ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν λόγω της φύσης του υποστρώματος των αρχείων)
  • οι νέες τεχνολογίες και τα πνευματικά δικαιώματα (προστασία, περαιτέρω χρήση τεκμηρίων)
  • τα πνευματικά δικαιώματα των μεταδεδομένων
  • η διεθνής πρακτική

Στόχος ήταν η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου και αντιπροσωπευτικότερου δείγματος εκπροσώπων φορέων φύλαξης και διαχείρισης αρχείων (δημόσιων και ιδιωτικών) καθώς και χρηστών, οι οποίοι θα καταθέσουν τις εμπειρίες, τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση και χρήση αρχείων ποικίλου υποστρώματος, προέλευσης και περιεχομένου, τους προβληματισμούς αλλά και τις θέσεις τους πάνω στο θέμα.