αρχική σελίδα


Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Συμπόσιο Αρχειονομίας

Αρχεία και αρχειακοί: ένας ιστός

Κέρκυρα, 11-13 Οκτωβρίου 1991

Συνοργανωτές:

Νομαρχία Κέρκυρας

Δήμος Κερκυραίων

Αρχεία Νομού Κέρκυρας

Πρακτικά: Αθήνα 1992

Τιμή: 15 ευρώ

Περιεχόμενα έκδοσης:

Από τον πρόλογο της έκδοσης: Αν ο χώρος παρέμβασης του αρχειακού υπαλλήλου αρχίζει να διαφαίνεται, μένει να σχεδιασθεί και η μέθοδος εργασίας που θα ενοποιήσει τις αρχειακές συμπεριφορές, θα επιτρέψει τον συντονισμό πολλών αρχειακών μονάδων που λειτουργούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα και διαφορετικές περιοχές, και μ' ένα προσωπικό που, έως σήμερα, δεν έχει λάβει κοινή εκπαίδευση.

Εθνικοί ιστοί αρχείων
Νίκος Καραπιδάκης, Το εθνικό δίκτυο αρχείων
Αλίκη Νικηφόρου-Testone, Η ανατομία ενός περιφερειακού αρχείου: δραστηριοποίηση και προοπτικές
Δημήτρης Γεωργόπουλος, Αρχεία νομών και αρχεία: από την επισήμανση στην έρευνα
Claudia Salmini, Η Πληροφορική στα ιταλικά αρχεία: σύντομη ιστορική αναφορά και μερικές εμπειρίες

Οι ανάγκες της ιστορικής έρευνας και τα όρια της Αρχειονομίας
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Οι ανάγκες της ιστορικής έρευνας και τα όρια της Αρχειονομίας
Αγαμέμων Τσελίκας, Το αρχείο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
Κρίτων Χρυσοχοϊδης, Σχεδίασμα των εν Ελλάδι εκκλησιαστικών αρχείων
Δαυίδ Αντωνίου, Υπουργείο Παιδείας και Εκκλησιαστικά αρχεία
Αθανάσιος Τσίτσας, Το Πρωτοπαπαδικό αρχείο Κέρκυρας 1604-1800

Η φυσιογνωμία του αρχειακού Ι
Paule Renee-Bazin, Η κατάρτιση των αρχειακών - ο ρόλος του ΔΣΑ/SAE
Νέστορας Μπαμίδης, Απόψεις της διεθνούς αρχειακής κοινότητας για την αρχειακή εκπαίδευση: η ελληνική πραγματικότητα
Βαγγέλης Νίκου-Μαρία Οικονόμου-Κάλλια Χατζηγιάννη, Συμπληρωματικές δραστηριότητες του αρχειακού: διοίκηση και εκπαίδευση
Λίτσα Μπαφούνη, Η φυσιογνωμία του αρχειακού

Η φυσιογνωμία του αρχειακού ΙΙ
Εισηγήσεις: Σπύρος Ασδραχάς, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Χρύσα Μαλτέζου, Νίκος Καραπιδάκης