αρχική σελίδα


Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA


Ημερίδα

"Καποδίστριας" και διαχείριση δημοτικών αρχείων

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2000

Αίθουσα Ο.Τ.Ο.Ε

Περίληψη πρακτικών >>

Συμμετείχαν οι:

 • Χρήστος Λούκος (καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
  Δημοτικά αρχεία: από τη διάσωση και την ταξινόμηση στην ιστορική τους αξιοποίηση
 • Λευτέρης Σκιαδάς (δημοσιογράφος, συγγραφέας)
  Η φιλοσοφία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων του 1833 και του 1912
 • Κάλλια Χατζηγιάννη (αρχειονόμος, προϊσταμένη ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Ευβοίας)
  Οργάνωση και διαχείριση των δημοτικών αρχείων στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 2539/1997
 • Νάσια Γιακωβάκη (ιστορικός - εκπαιδευτικός)
  Δημοτικά αρχεία και ν.2539/1997: περιπλοκή ή απλοποίηση μιας εκκρεμότητας;
 • Άγγελος Χάγιος (εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης)
  Η οργάνωση και μηχανοργάνωση των Ο.Τ.Α. και οι συνέπειες της εφαρμογής του νόμου για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Δήμητρα Μπερτόλη (διοικητικός επιστήμων, υπάλληλος του Αυλώνος Ν. Ευβοίας)
  Λουΐζα Δασκαλοπούλου (κοινωνιολόγος, υπάλληλος δήμου Ταμυνέων Ν. Ευβοίας)
  Μυρσίνη Μανδηλαρά, υπάλληλος δήμου Σκύρου Ν. Ευβοίας)
  Η εφαρμογή του Νόμου: βήματα στην πράξη
 • Συντονισμός: Αμαλία Παππά (αρχειονόμος / Γενικά Αρχεία του Κράτους, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.