αρχική σελίδα


Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA


Σεμινάριο αρχειονομίας

Αθήνα, 21-24 Ιανουαρίου 1998

Εντευκτήριο Εκδηλώσεων Σχολής Μωραΐτη, "Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας"

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου

Α΄. Ιστορία των αρχείων

 • Ιστορία των αρχείων στην Ελλάδα (Λουκία Δρούλια, ιστορικός, τ. Διευθύντρια Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε.)
 • Τα αρχεία στην Ελλάδα από την ίδρυση των Γ.Α.Κ. (Αικατερίνη Εξαδακτύλου, αναπλ. Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους)

  Β΄. Παλαιογραφία και διπλωματική

 • Στοιχεία ελληνικής Παλαιογραφίας και Διπλωματικής (Αγαμέμνων Τσελίκας,φιλόλογος-παλαιογράφος, προϊστάμενος του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του Μ.Ι.Ε.Τ.), ( Μαρία Πολίτη, φιλόλογος-παλαιογράφος στο Μ.Ι.Ε.Τ.)

  Γ΄. Πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος των Αρχείων

 • Ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος των αρχείων (Κάλλια Χατζηγιάννη, αρχειονόμος-προϊσταμένη των ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Εύβοιας και Μάνος Χαριτάτος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Λ.Ι.Α.)

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου

Δ΄. Γενική Εισαγωγή στην Αρχειονομία

 • Βασικοί όροι και έννοιες της Αρχειονομίας (Νίκος Καραπιδάκης, καθηγητής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τ. Διευθυντής των Γ.Α.Κ.)
 • Προέλευση/Αρχειακός δεσμός (Ανδρέας Μπάγιας, αρχειονόμος, καθηγητής στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας)
 • Η φυσιογνωμία του σύγχρονου αρχειονόμου (Νέστωρ Μπαμίδης, αρχειονόμος, διευθυντής ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας)

  Ε΄. Τύποι αρχείων

 • Αρχεία της Δημόσιας Διοίκησης (Αμαλία Παππά, αρχειονόμος των Γ.Α.Κ.)
 • Ιδιωτικά αρχεία (Χριστίνα Βάρδα, ιστορικός-αρχειονόμος, Ε.Λ.Ι.Α.)
 • Συνδικαλιστικά/κοινωνικά αρχεία (Αλέξης Κράους, αρχειονόμος, υπεύθυνος αρχείων Συλλόγου υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.)
 • Αρχεία πολιτικών κομμάτων (Βάσω Ψιμούλη, αρχειονόμος των Γ.Α.Κ.)

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

ΣΤ'. Διαχείριση, επεξεργασία και συντήρηση αρχειακού υλικού

 • Επιλογή και εκκαθάριση (Νίκος Παντελάκης,κοινωνιολόγος, προϊστάμενος Ιστορικού Αρχείου Ε.Τ.Ε.), (Κάλλια Χατζηγιάννη, αρχειονόμος-προϊσταμένη των ΓΑΚ-Αρχεία ν. Εύβοιας)
 • Συντήρηση αρχειακού υλικού (Γιώργος Κανάκης, συντηρητής ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας)
 • Συντήρηση εγγράφων, βιβλίων, χαρακτικών και σχεδίων: ξενάγηση από τη Μαρία Αλεξίου στο Εργαστήριο Συντήρησης του Μ.Ι.Ε.Τ.(Εμμ. Μπενάκη 28, Αθήνα)
 • Ταξινόμηση, περιγραφή και εργαλεία έρευνας (Αλίκη Νικηφόρου, αρχειονόμος, διευθύντρια ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κέρκυρας)
 • Πληροφορική και Αρχειονομία (Γιώργος Μητροφάνης, ιστορικός-επιστημονικός υπεύθυνος του Συστήματος Πληροφοριών του Ιστορικού Αρχείου της Ε.Τ.Ε.)
 • Πρόσβαση-εξυπηρέτηση ερευνητών (Ζήσιμος Συνοδινός, ιστορικός-αρχειονόμος Ιστορικό Αρχείο Ε.Τ.Ε.)

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου

Ξενάγηση στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου της Ε.Τ.Ε. και παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τον Γ. Μητροφάνη.