αρχική σελίδα

Επιτροπές

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Οι πρώτες επιτροπές της ΕΑΕ >>

Από τη δράση των επιτροπών 1990-2002 >>

Καλούμε όλα τα μέλη και τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στον συντονιστή της κάθε επιτροπής.

Οποιαδήποτε πρόταση για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των επιτροπών, τη δημιουργία νέων, την ανάπτυξη της συλλογικής δουλειάς, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών είναι ευπρόσδεκτη και θα συζητηθεί με τη δέουσα προσοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιτροπή Αρχείων Επιχειρήσεων (ΕΑΕ/ΕΑΕπ)
Υπεύθυνη: Ελένη Μπενέκη
Τηλ.: 6974749291
e-mail: benekiE@piraeusbank.gr
Λειτουργία & Στόχοι της επιτροπής >>

Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων (ΕΑΕ/ΕΕΠ)
Υπεύθυνος: Νίκος Παντελάκης
e-mail: nspantelakis@gmail.com
Στόχοι & Δράσεις της επιτροπής >>

Επιτροπή Επιμόρφωσης
Υπεύθυνη: Αμαλία Παππά
Τηλ.: 210 7210917, 210 6782214
e-mail: amaliapappa09@gmail.com

Συντακτική Επιτροπή
Υπεύθυνος: Νέστωρ Μπαμίδης
Τηλ.: 2310 855255
e-mail: nestor.bamidis@gmail.com