αρχική σελίδα

Επικοινωνία

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Επικοινωνήστε μαζί μας:

E-mail: eae@eae.org.gr

Ταχ. δ/νση: Τ.Θ. 13633, 103 10, Αθήνα
Τηλ.: 210 8807769, 2310 868186
Fax: 2108807787

Διοικητικό συμβούλιο >>

Διαχείριση ιστότοπου

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη διαχείριση του ιστότοπου της ΕΑΕ, για πληροφόρηση σχετικά με συνέδρια, ημερίδες κλπ. που επιθυμείτε να αναρτηθούν στις σελίδες μας, μπορείτε να επικοινωνείτε

με τον διαχειριστή του ιστότοπου
e-mail: admin.support@eae.org.gr

και με την Γραμματεία του ΔΣ
e-mail: secretary@eae.org.gr
τηλ.: 210 8807769
fax: 210 8807787