Ιδρυτικός νόμος της ΝΕΡΙΤ

Σχόλιο αναρτημένο στη "Διαύγεια" κατά τη συζήτηση του ιδρυτικού νόμου της ΝΕΡΙΤ (άρθρο 29 - Αρχείο)

Δεκέμβριος 2013


Κείμενο σχολίου


Το αρχείο της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (φωτογραφικό, ραδιοφωνικό, ειδησεογραφικό, μουσικό, έντυπο και οπτικοακουστικό), αριθμώντας πάνω από 1.000.000 τεκμήρια, είναι ένα ζωτικό και αναπόσπαστο κομμάτι της οπτικοακουστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας και περιέχει την ιστορία της οπτικοακουστικής αλλά και ραδιοτηλεοπτικής μνήμης της κοινωνίας μας: 75 χρόνια ραδιόφωνο, 50 χρόνια τηλεόραση. 

Μετά μάλιστα την απορρόφηση του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το αρχείο της πρώην ΕΡΤ έφτασε να διαφυλάσσει το 85% της ραδιοτηλεοπτικής κληρονομιάς της Ελλάδας ενώ διαθέτει επιπλέον ειδικό εργαστήριο συντήρησης-αποκατάστασης φιλμ και βίντεο, Μουσική Βιβλιοθήκη και σπάνιο εξοπλισμό μουσειακής αξίας (μηχανήματα παλιάς τεχνολογίας, ηχητικά εφέ-θέατρο στο ραδιόφωνο κλπ). Πέραν της πολιτιστικής, τεράστια είναι και η αξία όλων των παραπάνω για τους ερευνητές, ιστορικούς και μη.

Μετά από πολυετή προσπάθεια συστηματικής και υποδειγματικής καταγραφής και συντήρησης του πρωτογενούς οπτικοαουστικού υλικού από το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό του Μουσείου -Αρχείου, έχει ψηφιοποιηθεί μέχρι σήμερα μόνο το 5% του συνολικού αρχειακού όγκου της πρώην ΕΡΤ. Ήδη όμως, τόσο τα εκπαιδευτικά του προγράμματα όσο και η συμβολή του σε ανάρτηση περιεχομένου σε ευρωπαϊκές διαδικτυακές πύλες όπως η Euscreen και η Europeanna έχουν προωθήσει θεαματικά την αξιοποίηση και προβολή του οπτικοακουστικού μας πλούτου.

Η συνέχιση, επέκταση και ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης- ψηφιοποίησης και διάχυσης του υλικού απαιτεί την αυτοτελή οργάνωση και διαχείριση σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση αφ’ ενός να θεσπίσει τις απαραίτητες διαδικασίες και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια, τα οποία, λόγω του μεγέθους του έργου, δεν θα μπορούν να καλυφθούν από ίδιους πόρους της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Σε όλους τους μεγάλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, το Αρχείο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, αφού ο ρόλος του είναι πολλαπλός: αποθηκεύει, καταγράφει, διασώζει και διαφυλάσσει το αρχειακό υλικό, το διαχέει ποικιλοτρόπως στην κοινωνία, ενώ είναι σημαντικός πάροχος περιεχομένου-προγράμματος για τα κανάλια και τα ραδιόφωνα του φορέα.

Γι’ αυτό τον λόγο ακριβώς, σε όλους τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς της Ευρώπης (BBC, RAI, ORF κ.ά.) υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι προς όφελος της χώρας η διατήρηση του Αρχείου-Μουσείου στο ίδιο διοικητικό επίπεδο που είχε προηγουμένως και η αυξημένη μέριμνα για την προστασία των πολύτιμων τεκμηρίων του, ώστε να συνεχίσει τον εξειδικευμένο εθνικό ρόλο του.