Παράνομος πόλεμος κατά του Ιράκ

Ψήφισμα – Καταγγελία της Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΕ για τον παράνομο πόλεμο κατά του Ιράκ

Μάρτιος 2003


 Κείμενο ψηφίσματος


 

Petition - Denouncement

The General Assembly of the Society of Hellenic Archives denounces and condemnes the illegal war of the U.S.A. and their allies against Iraq. 

The G.A. expresses its solidarity to the suffering Iraqi people.

Greek archivists deposit their respect to the cultural identity and heritage of the Iraqi people. They express their strong worry on the destiny of men and women, their cultural goods and the future of the people in the region.

No participation of Greece to this war.

Athens, March 22, 2003.