Ανακοινώσεις της ΕΑΕ

 Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 (17:00-21:00), στον χώρο του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη.

 

Ανακοινώσεις των Επιτροπών Εργασίας

Κεντρική στόχευση της Επιτροπής

      Τα αρχεία επιχειρήσεων έχουν ευρύτερη κοινωνική αξία: ο κεντρικός ρόλος που παίζει η οικονομία και η επιχειρηματική δράση, μέσω της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, τα καθιστά σημαντικά στοιχεία της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και αναπόσπαστο μέρος του ιστορικού αρχειακού αποθέματος των κοινοτήτων.