Αρχεία: και μετά την ψηφιοποίηση, τι;

Συνδιοργάνωση με Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνικό Oπτικοακουστικό Αρχείο και Γενική Γραμματεία του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση

30 Σεπτεμβρίου 2010, Κτήριο Ιωνικού Κέντρου, Αθήνα

Το Δ.Σ. της ΕΑΕ είχε ξεκινήσει από το 2009 τις ενέργειες για τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Αρχεία: και μετά την ψηφιοποίηση, τι;» θεωρώντας υποχρέωση της Εταιρείας να παρέμβει δυναμικά στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου στον κόσμο των αρχείων, με δεδομένα τα προβλήματα και τους προβληματισμούς που δημιούργησαν οι νέες συνθήκες του ψηφιακού περιβάλλοντος και η μαζική ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού από ποικίλους φορείς.

Η πρωτοβουλία μας έπεσε καταρχήν σε γόνιμο έδαφος, αφού, χάρη στις ενέργειες της Οργανωτικής Επιτροπής, συμμετείχαν στη διοργάνωση τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία και ανέλαβε το λειτουργικό κόστος της ημερίδας. Σημαντική επίσης ήταν η υποστήριξη από το Ιωνικό Κέντρο, το οποίο μας διέθεσε δωρεάν το χώρο, στο παραδοσιακό κτήριο που διαθέτει στην Πλάκα.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 και συγκέντρωσε ένα ακροατήριο άνω των 200 ατόμων. Η πανθομολογούμενη επιτυχία της οφείλεται, εκτός από την επίκαιρη θεματολογία της, και στην επιλογή των ομιλητών από την Οργανωτική Επιτροπή. Το επιστημονικό τους κύρος και η άμεση εμπλοκή όλων τους σε ζητήματα ψηφιοποίησης, εξασφάλισε την κάλυψη όλων των απόψεων επί του θέματος, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Οι δύο συνεδρίες και η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που ακολούθησε κατέληξαν στη σύνταξη ενός κειμένου, πολύ σημαντικού κατά την άποψή μας, στο οποίο διατυπώνονται οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από τις διεργασίες της ημερίδας.

Το κείμενο, καθώς και μια εκτεταμένη παρουσίαση της ημερίδας, δημοσιεύθηκαν στο 25ο τεύχος των Αρχειακών Νέων, ενώ οι βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις είναι διαθέσιμες τόσο στον ιστότοπο του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου.