Η εκπαίδευση των αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα. Περιεχόμενο, πραγματικότητα, προοπτικές.

30 Μαρτίου 2004, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, προκειμένου να ανοίξει ένας διάλογος με τους φορείς και τους καθηγητές των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, στα οποία διδάσκεται η αρχειονομία, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα Η εκπαίδευση των αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα: Περιεχόμενο, πραγματικότητα, προοπτικές.

Ομιλητές (με σειρά παρουσίασης):

-ο κ. Γεώργιος Μπώκος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με θέμα "Το περιεχόμενο των σπουδών βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο",
-ο κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, διδάσκων στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) με θέμα "Οι σπουδές αρχειονομίας στα ΤΕΙ Αθηνών",
-ο κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ιστορικός, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και πρώην Πρόεδρος της Εφορείας των Γ.Α.Κ. μίλησε για τη φυσιογνωμία και την αναγκαία παιδεία του σύγχρονου αρχειακού,
-η κυρία Χριστίνα Βάρδα, ιστορικός-αρχειονόμος στο Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) με θέμα "Διαπιστώσεις από την πρακτική άσκηση των φοιτητών αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο",
-η κυρία Μαρία Αλεξανδράκη, βιβλιοθηκονόμος, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων αναφέρθηκε στην "Εξέλιξη της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα",
-ο κ. Ζήσιμος Συνοδινός, ιστορικός-αρχειονόμος, προϊστάμενος Τμήματος στο Ιστορικό Αρχείο Ε.Τ.Ε. και πρόεδρος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας μίλησε με θέμα "Η εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση των Ελλήνων αρχειονόμων. Η μεγάλη πρόκληση".