Σχέδιο Καποδίστριας και διαχείριση δημοτικών αρχείων

18 Μαρτίου 2000, Αίθουσα ΟΤΟΕ, Αθήνα

Συμμετείχαν οι:

 • Χρήστος Λούκος (καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
  Δημοτικά αρχεία: από τη διάσωση και την ταξινόμηση στην ιστορική τους αξιοποίηση
 • Λευτέρης Σκιαδάς (δημοσιογράφος, συγγραφέας)
  Η φιλοσοφία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων του 1833 και του 1912
 • Κάλλια Χατζηγιάννη (αρχειονόμος, προϊσταμένη ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Ευβοίας)
  Οργάνωση και διαχείριση των δημοτικών αρχείων στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 2539/1997
 • Νάσια Γιακωβάκη (ιστορικός - εκπαιδευτικός)
  Δημοτικά αρχεία και ν.2539/1997: περιπλοκή ή απλοποίηση μιας εκκρεμότητας;
 • Άγγελος Χάγιος (εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης)
  Η οργάνωση και μηχανοργάνωση των Ο.Τ.Α. και οι συνέπειες της εφαρμογής του νόμου για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Δήμητρα Μπερτόλη (διοικητικός επιστήμων, υπάλληλος του Αυλώνος Ν. Ευβοίας)
  Λουΐζα Δασκαλοπούλου (κοινωνιολόγος, υπάλληλος δήμου Ταμυνέων Ν. Ευβοίας)
  Μυρσίνη Μανδηλαρά, υπάλληλος δήμου Σκύρου Ν. Ευβοίας)
  Η εφαρμογή του Νόμου: βήματα στην πράξη
 • Συντονισμός: Αμαλία Παππά (αρχειονόμος / Γενικά Αρχεία του Κράτους, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.