Τα κτήρια των Αρχείων. Τεχνικές προδιαγραφές και ελληνική πραγματικότητα.

15 Φεβρουαρίου 1997, Αίθουσα διαλέξεων της ΓΣΕΕ, Αθήνα,

Στην ημερίδα τέθηκαν πολλά και σημαντικά προβλήματα. Συζητήθηκαν θέματα κτηριακής πολιτικής για τις αρχειακές υπηρεσίες και πώς αυτά αντιμετωπίζονται από το ελληνικό κράτος, το αν θα πρέπει να προκρίνεται η λύση της απευθείας κατασκευής ειδικών κτηρίων για τη στέγαση των αρχείων και κατά πόσο θα πρέπει να αποφεύγεται η λύση της αποκατάστασης και μετατροπής παλαιών κτηρίων, τα οποία απορροφούν μεν υψηλά κονδύλια αλλά δεν ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές και τέλος πώς διαγράφεται σήμερα η πραγματικότητα. Παρά την έλλειψη γενικότερου σχεδιασμού, η συνεργασία μεταξύ αρχειονόμων και αρχιτεκτόνων είναι αναγκαία προς την κατεύθυνση του ορισμού των απαιτούμενων προδιαγραφών
Συμμετείχαν οι:

Michel Duchein (επίτιμος επιθεωρητής των Αρχείων της Γαλλίας)
Τα κτήρια των Αρχείων στο σύγχρονο κόσμο
Νέστωρ Μπαμίδης (αρχειονόμος, διευθυντής Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας)
Το κτηριακό πρόβλημα των Αρχειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Χρήστος Φλώρος (αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π., H.F. Planner U.N.L.)
Αρχές σχεδιασμού κτηρίων Αρχείων και η εφαρμογή τους στο κτήριο των γενικών Αρχείων του Κράτους στο Π. Ψυχικό
Ξ. Καλαϊτζής (αρχιτέκτονας)
Τα Γ.Α.Κ. στο νομό Ιωαννίνων σε παραδοσιακό κτήριο που αναστηλώνεται.