Σεμινάριο αρχειονομίας

21-24 Ιανουαρίου 1998, Εντευκτήριο Εκδηλώσεων Σχολής Μωραΐτη, Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας, Αθήνα

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου
Α΄. Ιστορία των αρχείων
 • Ιστορία των αρχείων στην Ελλάδα (Λουκία Δρούλια, ιστορικός, τ. Διευθύντρια Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε.)
 • Τα αρχεία στην Ελλάδα από την ίδρυση των Γ.Α.Κ. (Αικατερίνη Εξαδακτύλου, αναπλ. Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους) Β΄. Παλαιογραφία και διπλωματική
 • Στοιχεία ελληνικής Παλαιογραφίας και Διπλωματικής (Αγαμέμνων Τσελίκας,φιλόλογος-παλαιογράφος, προϊστάμενος του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του Μ.Ι.Ε.Τ.), ( Μαρία Πολίτη, φιλόλογος-παλαιογράφος στο Μ.Ι.Ε.Τ.) Γ΄. Πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος των Αρχείων
 • Ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος των αρχείων (Κάλλια Χατζηγιάννη, αρχειονόμος-προϊσταμένη των ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Εύβοιας και Μάνος Χαριτάτος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Λ.Ι.Α.)
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου
Δ΄. Γενική Εισαγωγή στην Αρχειονομία
 • Βασικοί όροι και έννοιες της Αρχειονομίας (Νίκος Καραπιδάκης, καθηγητής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τ. Διευθυντής των Γ.Α.Κ.)
 • Προέλευση/Αρχειακός δεσμός (Ανδρέας Μπάγιας, αρχειονόμος, καθηγητής στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας)
 • Η φυσιογνωμία του σύγχρονου αρχειονόμου (Νέστωρ Μπαμίδης, αρχειονόμος, διευθυντής ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας)
Ε΄. Τύποι αρχείων
 • Αρχεία της Δημόσιας Διοίκησης (Αμαλία Παππά, αρχειονόμος των Γ.Α.Κ.)
 • Ιδιωτικά αρχεία (Χριστίνα Βάρδα, ιστορικός-αρχειονόμος, Ε.Λ.Ι.Α.)
 • Συνδικαλιστικά/κοινωνικά αρχεία (Αλέξης Κράους, αρχειονόμος, υπεύθυνος αρχείων Συλλόγου υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.)
 • Αρχεία πολιτικών κομμάτων (Βάσω Ψιμούλη, αρχειονόμος των Γ.Α.Κ.)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
ΣΤ'. Διαχείριση, επεξεργασία και συντήρηση αρχειακού υλικού
 • Επιλογή και εκκαθάριση (Νίκος Παντελάκης,κοινωνιολόγος, προϊστάμενος Ιστορικού Αρχείου Ε.Τ.Ε.), (Κάλλια Χατζηγιάννη, αρχειονόμος-προϊσταμένη των ΓΑΚ-Αρχεία ν. Εύβοιας)
 • Συντήρηση αρχειακού υλικού (Γιώργος Κανάκης, συντηρητής ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας)
 • Συντήρηση εγγράφων, βιβλίων, χαρακτικών και σχεδίων: ξενάγηση από τη Μαρία Αλεξίου στο Εργαστήριο Συντήρησης του Μ.Ι.Ε.Τ.(Εμμ. Μπενάκη 28, Αθήνα)
 • Ταξινόμηση, περιγραφή και εργαλεία έρευνας (Αλίκη Νικηφόρου, αρχειονόμος, διευθύντρια ΓΑΚ-Αρχεία ν. Κέρκυρας)
 • Πληροφορική και Αρχειονομία (Γιώργος Μητροφάνης, ιστορικός-επιστημονικός υπεύθυνος του Συστήματος Πληροφοριών του Ιστορικού Αρχείου της Ε.Τ.Ε.)
 • Πρόσβαση-εξυπηρέτηση ερευνητών (Ζήσιμος Συνοδινός, ιστορικός-αρχειονόμος Ιστορικό Αρχείο Ε.Τ.Ε.)
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου
Ξενάγηση στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου της Ε.Τ.Ε. και παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τον Γ. Μητροφάνη.