Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας

2-3 Φεβρουαρίου 2006, Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας» Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ε.Α.Ε., η οποία ενισχύθηκε βεβαίως σημαντικά τόσο από την Ειδική Γραμματεία Αρχείων και Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όσο και από το ΥΠ.ΠΟ. και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια ενεπλάκησαν ως συνεργαζόμενοι φορείς οι σημαντικότεροι θεσμοί στη σχετική θεματολογία: η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συμβάλλοντας ο καθένας από τη μεριά του στην καλύτερη οργάνωση.

Αποφασιστικός υπήρξε ο ρόλος της Εταιρείας στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του συνεδρίου, αφού μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν τόσο στην επιστημονική επιτροπή (Ζ. Συνοδινός) όσο και στην οργανωτική επιτροπή (Αμαλία Παππά, Κάλλια Χατζηγιάννη). Η μεγάλη συμμετοχή (παρευρέθηκαν το διήμερο πάνω από 700 άτομα), η ενδιαφέρουσα θεματική του, οι υψηλού επιπέδου εισηγήσεις, ο έντονος προβληματισμός και ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ αρχειονόμων, βιβλιοθηκονόμων και νομικών ενισχύουν την άποψη ότι οι πρωτοβουλίες της Ε.Α.Ε. αποτελούν αναφορά στο διάλογο για τα θεμελιώδη ζητήματα των αρχείων.

Πρόεδρος
Ευγενία Κεφαλληναίου,
Ειδική Γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων ΥΠΕΠΘ

Αντιπρόεδρος:
Διονυσία Καλλινίκου,
Aναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη
Νικόλαος Βασιλάτος, Δικηγόρος-Συγγραφέας, Πρόεδρος της Εφορείας των ΓΑΚ
Αικατερίνη Κορδούλη,Aναπλ. Γεν. Διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ζήσιμος Συνοδινός, Ιστορικός -Αρχειονόμος, Πρόεδρος Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας
Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόμος, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΝΟΠΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος
Αμαλία Παππά,
Αρχειονόμος, Προϊσταμένη του Τμήματος Συγχρόνων Αρχείων, ΓΑΚ

Αντιπρόεδρος
Μανώλης Πυργιώτης,
Βιβλιοθηκονόμος - Εκπαιδευτικός, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπ. Τηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων ΥΠΕΠΘ

Γ. Γραμματέας
Βασιλική Στρακαντούνα,
Βιβλιοθηκονόμος, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΝΟΠΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών)

Ταμίας
Ελένη Τζαννετάκου,
Διευθύντρια Δημόσιας Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Μέλη
Μαρία Βακαλοπούλου, Αρχειονόμος, Προϊσταμένη Τμήματος Γενικού Ευρετηρίου, ΓΑΚ
Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης, ΕΚΤ
Κάλλια Χατζηγιάννη, Αρχειονόμος, Προϊσταμένη των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Εύβοιας
Μάγδα Τσουμή, Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη της Βιβλιολογικής Βιβλιοθήκης ΕΚΕΒΙ
Βασιλική Τσιγκούνη, Βιβλιοθηκονόμος, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Μαρία Ράπτη, Τμήμα Πληροφόρησης & Οργάνωσης Σεμιναρίων ΟΠΙ
Εύα Κοκκίνου, Τμήμα Πληροφόρησης & Οργάνωσης Σεμιναρίων ΟΠΙ
Σπύρος Κρουσταλλάκης, Εκπαιδευτικός, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπ. Τηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων, ΥΠΕΠΘ