αρχική σελίδα


Αρχειακή νομοθεσία

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Νόμος 2472/1997

Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ >> Γενικές διατάξεις (άρθρα 1-3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ >> Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 4-10)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ >> Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρα 11-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ >> Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 15-20)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ >> Κυρώσεις (άρθρα 21-23)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ >> Τελικές - μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 24-26)

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
Τα άρθρα τίθενται με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που έχουν γίνει από την ψήφιση του νόμου: Κανονιστική Πράξη 1/1999 (ΦΕΚ 84/2000) και ν. 2915/2001 (ΦΕΚ 109Α/2001).

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αποφάσεις, ετήσιες εκθέσεις, δελτία τύπου κλπ.