αρχική σελίδα

Σχετικά με την ΕΑΕ

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (1990) >>

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος
Νέστωρ Μπαμίδης
Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Τηλ: 2310 868186
e-mail: nestor.bamidis@gmail.com

Αντιπρόεδρος
Ελένη Μπενέκη

Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τηλ: 6974749291
e-mail: benekiE@piraeusbank.gr

Γραμματέας
Yπαπαντή Κύττα

Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Τηλ: 210 8807769
e-mail: ypapantikytta@gmail.com

Ταμίας
Κώστας Χαρίσης

Τηλ. 210 8941580
e-mail: ko.haris@yahoo.gr

Μέλη

Kωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου
Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Τηλ. 210 9571305
e-mail: konstantopoulouK@piraeusbank.gr

Eλευθέριος-Βενιζέλος Πριναράκης
Ιστορικό Αρχείο Εurobank
Τηλ. 210 3721811
e-mail: eprinarakis@eurobank.gr  

Κωνσταντίνα Τασιοπούλου
Αρχείο Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
Τηλ. 210 6092450
e-mail: ntassiοpoulou@gmail.com

Το Δ.Σ. συνεδριάζει με διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή και των αναπληρωματικών μελών (Μαρία Γιουρούκου, Έλλη Δρούλια).