αρχική σελίδα


Σχετικά με την ΕΑΕ

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Καταστατικό της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας

Το κείμενο του νέου Καταστατικού

Το 2004 , η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία εισήλθε στο 15ο χρόνο της ζωής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για μεγαλύτερη συμμετοχή των αρχειονόμων, των μελών, των φίλων και των φορέων που ασχολούνται με τα αρχεία και την αρχειονομία, και αποβλέποντας στην καλύτερη λειτουργία των οργάνων της Εταιρείας, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών για την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού.

Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με τη δικηγόρο Αθηνών Αργυρώ Αυγερινού, προετοίμασε ένα σχέδιο τροποποιήσεων το οποίο απέστειλε σε όλα τα μέλη. Η Γενική Συνέλευση των μελών έγινε στις 18 Μαρτίου 2004 στο Παλαιό Ψυχικό, στο νέο κτήριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, με την παρουσία και της νομικής συμβούλου. Η Γενική Συνέλευση, μετά από εποικοδομητικό διάλογο, αποφάσισε τις τροποποιήσεις των άρθρων 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12 και 14. Το νέο Καταστατικό της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας εγκρίθηκε από την πολιτεία με την υπ’ αριθμ. 4108/2 Ιουλίου 2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι βασικότερες αλλαγές στο Καταστατικό αφορούν τη διεύρυνση των σκοπών της Εταιρείας (άρθρο 2) ώστε να καλύπτουν θεσμικά όλα τα επαγγέλματα και τους κλάδους της αρχειακής-τεκμηριωτικής εργασίας, την ιδιότητα των μελών (άρθρο 4) ώστε να δραστηριοποιούνται και οι φοιτητές-σπουδαστές της αρχειονομίας, και ορισμένες τροποποιήσεις για την καλύτερη λειτουργία της Ε.Α.Ε. (άρθρ. 6: Διαγραφή μελών, άρθρ. 7: Πόροι, άρθρ. 9: Γενική Συνέλευση, άρθρ. 10: Διοικητικό Συμβούλιο, άρθρ. 12: Σφραγίδα, άρθρ. 14: τελικές διατάξεις).

Συγκεκριμένα με το νέο καταστατικό:
Προσδιορίζονται σαφέστερα η επωνυμία στα γαλλικά και αγγλικά και, κυρίως, το προφίλ των μελών και οι σκοποί της Ε.Α.Ε.
Οι φοιτητές και σπουδαστές αρχειονομίας έχουν πλέον τη δυνατότητα να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν ενεργά στις επιτροπές και τις ποικίλες δραστηριότητες της Εταιρείας.
Οι Οργανισμοί και τα Ιδρύματα ή Νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με θέματα αρχείων μπορούν να συμμετέχουν αποφασιστικά με τους εκπροσώπους τους.
Τέλος, θεσπίζονται διατάξεις που βελτιώνουν τις συμμετοχικές διαδικασίες και τη λειτουργικότητα των οργάνων της Εταιρείας.

Το κείμενο του Καταστατικού