αρχική σελίδα


Σχετικά με την ΕΑΕ

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Κείμενα

Δεκέμβριος 2013
Σχόλιο αναρτημένο στη "Διαύγεια" κατά τη συζήτηση του ιδρυτικού νόμου της ΝΕΡΙΤ (άρθρο 29 - Αρχείο)

Ιούνιος 2013
Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση της ΕΡΤ και του Μουσείου-Αρχείου της

Απρίλιος 2012
Υπόμνημα διαμαρτυρίας σχετικά με την κατάργηση 101 κενών οργανικών θέσεων του κλάδου αρχειονόμων των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Μάρτιος 2012
Επιστολή συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις των Ιταλών Αρχειονόμων

Σεπτέμβριος 2011
Επιστολή της ΕΑΕ σχετικά με την κατάργηση του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου

Φεβρουάριος 2011
Save Hungary's Archives: Επιστολή της ΕΑΕ

Απρίλιος 2007
Ανακοίνωση της ΕAE σχετικά με το αρχείο του Αναμορφωτηρίου Θηλέων Παπάγου

Φεβρουάριος 2007
Ανακοίνωση της ΕAE σχετικά με την παράδοση του αρχείου του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου στη Βουλή των Ελλήνων

Οκτώβριος 2005
Προβληματισμοί της ΕΑΕ σχετικά με το νομοσχέδιο για τη σύσταση "Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου"

Ιανουάριος 2004
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία: Διακήρυξη αρχών για την πρόσβαση στα αρχεία

Μάιος 2003
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης για τις περικοπές στα Κρατικά Ιταλικά Αρχεία

Μάρτιος 2003
Ψήφισμα - Καταγγελία της Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΕ για τον παράνομο πόλεμο κατά του Ιράκ

Ιούνιος 2001
Επιστολή της ΕΑΕ προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την πρόσβαση στα αρχεία και τη σύνθεση των οργάνων της Αρχής

Οκτώβριος 2000
Επιστολή της ΕΑΕ προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με το αρχείο της ΕΥΠ

Μάρτιος 1999
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας για την κατάσταση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους