αρχική σελίδα


Εκδόσεις

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
ISDF - ΔΙΠΠΕΛ
Ελληνική μετάφραση
ISDIAH - ΔΙΠΕΦΔΑ
Ελληνική μετάφραση
Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα
Πρακτικά ημερίδας

 

Νέστωρ Μπαμίδης
Ερμηνευτικό Λεξικό Αρχειακής Ορολογίας
πολύγλωσσο και σχολιασμένο

Θεσσαλονίκη 2010
Εκδ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία -
Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας


Προλογικό σημείωμα >>  
Παρουσίαση της έκδοσης στο περιοδικό Αρχειοτάξιο >>

 Το Λεξικό διατίθεται με έκπτωση στα μέλη.

Η διαχείριση των αρχείων

Περιοδικό Αρχειακά Νέα
τχ. 24, Μάρτιος 2011

Περιοδικό Αρχειακά Νέα
Παλαιότερα τεύχη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ Κ.ΛΠ.

ISAD(G) - Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής

Αρχεία λογοτεχνίας: Κατάλογος
αρχείο xls (Excel) >>    αρχείο pdf (Acrobat) >>
ISAAR (CPF) - ΔΙΠΚΑΕ (ΝΦΠΟ)
Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες

Οδηγός Ιδιωτικών Αρχείων

Η φυσιογνωμία του αρχειακού

Κώδικας Δεοντολογίας των Αρχειονόμων

Όλες οι εκδόσεις της ΕΑΕ, εκτός από τη Διαχείριση των αρχείων και τα τεύχη του περιοδικού Αρχειακά Νέα, διατίθενται από το Μορφωτικό, το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Αμερικής 13, ΑΘΗΝΑ  106 72, τηλ. 210-3614143.