αρχική σελίδα


Εκδόσεις

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Πρακτικά συνεδρίων, ημερίδων κλπ.

Συμπόσιο Αρχειονομίας, Αρχεία και αρχειακοί: ένας ιστός

Η πρόσβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο. Στρογγυλή Τράπεζα

Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων: διαχείριση και πρόσβαση. Ημερίδα

Δικαίωμα στην πληροφόρηση νέα όρια και αντιφάσεις. Στρογγυλή Τράπεζα

Αρχεία, βιβλιοθήκες και δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας
Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2006
Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη, 2008

Νεολαία και αρχεία
Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα 20.3.2008

Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα
Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα 15.5.2013

Όλες οι εκδόσεις της ΕΑΕ, εκτός από τη Διαχείριση των αρχείων και τα τεύχη του περιοδικού Αρχειακά Νέα, διατίθενται από το Μορφωτικό, το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Αμερικής 13, ΑΘΗΝΑ  106 72, τηλ. 210-3614143.