αρχική σελίδα


Εκδόσεις

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Κώδικας δεοντολογίας των αρχειονόμων

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, Κώδικας Δεοντολογίας των Αρχειονόμων, μετάφραση: Ν. Παντελάκης-Ζ. Συνοδινός, Αθήνα, Μάιος 1998

Ο Κώδικας εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Α. στη 13η Σύνοδό της, Πεκίνο, 6 Σεπτεμβρίου 1996.

Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είναι ένα κείμενο αναφοράς. Δεν είναι επίσημο κείμενο.

Το πλήρες κείμενο του Κώδικα

Όλες οι εκδόσεις της ΕΑΕ, εκτός από τη Διαχείριση των αρχείων και τα τεύχη του περιοδικού Αρχειακά Νέα, διατίθενται
από το Μορφωτικό, το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Αμερικής 13, ΑΘΗΝΑ  106 72, τηλ. 210-3614143.