αρχική σελίδα


Εκδόσεις

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS
ARMA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND AUDIOVISUAL ARCHIVES
ASSOCIATION OF MOVING IMAGE ARCHIVISTS
BLUE SHIELD
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS
AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS
ASSOCIATIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Η διαχείριση των αρχείων

Judith Ellis (επιμ.),

Η διαχείριση των αρχείων

μετάφραση: Ζωή Οικονόμου

επιστημονική επιμέλεια - απόδοση - ορολογία: Χριστίνα Βάρδα, Νίκος Καραπιδάκης, Νίκος Παντελάκης, Ζήσιμος Συνοδινός

εκδ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία -
Τυπωθήτω/Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2000

ISBN 960-8041-63-5

Τιμή: 44 ευρώ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ >>

Η μετάφραση από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία ενός βασικού, διεθνώς αναγνωρισμένου εγχειριδίου, που καλύπτει αναλυτικά όλες τις πτυχές της εργασίας του αρχειονόμου, αποδεικνύεται χρήσιμο εργαλείο σε όλους όσοι ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αρχεία: σπουδαστές των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που σπουδάζουν αρχειονομία, στελέχη και υπάλληλοι που έχουν στην ευθύνη τους ενεργά ή ιστορικά αρχεία, αρχειονόμοι αρχειακών υπηρεσιών, επιστήμονες, ερευνητές κ.ά.

Ακολουθώντας τις υποδείξεις του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων, το οποίο κατά τεκμήριο γνωρίζει τη διεθνή βιβλιογραφική παραγωγή σ' αυτόν τον τομέα, η Ε.Α.Ε. επέλεξε ως πιο ολοκληρωμένη και ενημερωμένη έκδοση το Keeping Archives, (2η έκδοση, επιμέλεια Judith Ellis, εκδ. Thorpe in association with The Australian Society of Archivists INC, 1993).

Η έκδοση απαντά στις απαιτήσεις μιας "διεθνούς αρχειονομίας" πέρα από σχολές και εθνικές εμπειρίες, αποτελώντας ταυτόχρονα, χωρίς να θυσιάζει τη θεωρία, έναν πρακτικό οδηγό που ικανοποιεί όλα τα καθημερινά ερωτήματα του σύγχρονου επαγγελματία αρχειονόμου.

Το εγχειρίδιο αυτό έχει καθιερωθεί ως κλασικό εκπαιδευτικό κείμενο και επαγγελματική πηγή που καλύπτει συνολικά όλα τα βασικά θέματα της διοίκησης των Αρχείων. Πολυάριθμοι επεξηγηματικοί πίνακες, χρήσιμες εικόνες και υποδείγματα ενημερώνουν και καθοδηγούν τον αναγνώστη στην καθιέρωση και υποστήριξη μιας αποτελεσματικής λειτουργίας των Αρχείων.

Εταιρεία των Αμερικανών Αρχειονόμων
(The Society of Amercan Archivists, SAA)

Η έκδοση Keeping Archives είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο αναφοράς στη διαχείριση των Αρχείων. Παραδέχεται ότι τα διαφορετικά είδη αρχείων έχουν διαφορετικές ανάγκες, καθώς και ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σχεδιάσει κανείς ένα καλό αρχειακό πρόγραμμα. Αναγνωρίζει επίσης το γεγονός ότι τα αρχεία διαμορφώνουν ένα επάγγελμα που απαιτεί κυρίως ανθρώπους που να σκέπτονται και να σχεδιάζουν, παρά να ακολουθούν ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων.

Περιοδική έκδοση της SAA The American Archivist
τόμ. 57.4 (1994, Judith Johnson

Όλες οι εκδόσεις της ΕΑΕ, εκτός από τη Διαχείριση των αρχείων και τα τεύχη του περιοδικού Αρχειακά Νέα, διατίθενται
από το Μορφωτικό, το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Αμερικής 13, ΑΘΗΝΑ  106 72, τηλ. 210-3614143.