Επισκέψεις από Ιούλιο 2003-Στατιστικά

Κώδικας δεοντολογίας των αρχειονόμων

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, Κώδικας Δεοντολογίας των Αρχειονόμων, μετάφραση: Ν. Παντελάκης-Ζ. Συνοδινός, Αθήνα, Μάιος 1998

Ο Κώδικας εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Α. στη 13η Σύνοδό της, Πεκίνο, 6 Σεπτεμβρίου 1996.

Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είναι ένα κείμενο αναφοράς. Δεν είναι επίσημο κείμενο.

Το πλήρες κείμενο του Κώδικα