Ημερίδες

Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα
15 Μαΐου 2013, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα

Αρχεία: και μετά την ψηφιοποίηση, τι;
(συνδιοργάνωση με Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνικό Oπτικοακουστικό Αρχείο και Γενική Γραμματεία του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση),
30 Σεπτεμβρίου 2010, Κτήριο Ιωνικού Κέντρου

Νεολαία και αρχεία
(συνδιοργάνωση με Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας Αριστερής Νεολαίας)

20 Μαρτίου 2008, Αθήνα

Η εκπαίδευση των αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα: Περιεχόμενο, πραγματικότητα, προοπτικές
30 Μαρτίου 2004, Αθήνα

Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις
2 Μαρτίου 2001, Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα

Σχέδιο "Καποδίστριας" και διαχείριση δημοτικών αρχείων
18 Μαρτίου 2000, Αθήνα

Ανοιχτά αρχεία: προβλήματα πρόσβασης - απόρρητα αρχεία και ελευθερία της πληροφόρησης
(σε συνεργασία με τα "Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας")
5 Μαρτίου 1999, Αθήνα

Αρχεία πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων: Διαχείριση και πρόσβαση
14 Μαρτίου 1998, Αμφιθέατρο ΓΣΕΕ, Αθήνα

Η πρόσβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο
24 Ιανουαρίου 1998, Αθήνα

Τα κτήρια των Αρχείων. Τεχνικές προδιαγραφές και ελληνική πραγματικότητα
15 Φεβρουαρίου 1997, Αθήνα

Αρχειακή Ορολογία -συντήρηση αρχείων-πρώτες βοήθειες για τη διάσωση του αρχειακού υλικού
Εκπαιδευτική διημερίδα

29-30 Μαρτίου 1996