Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 (17:00-21:00)
Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 (17:00-21:00)
Ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14 (Ταύρος)

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 (17:00-21:00)
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016 (17:00-21:00)
Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14 (Ταύρος)

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εργαστήριο:
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΔΙΠΠΕΦΔΑ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015 (17:00 -21:00)
Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & λεωφόρος Ειρήνης, Ταύρος, Αθήνα

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.