β΄ έκδοση 2005
Access 97
Access 2000
Excel

Βοήθεια

Οδηγός ιδιωτικών αρχείων

Η δεύτερη, συμπληρωμένη έκδοση του Οδηγού Ιδιωτικών Αρχείων δεν είναι μια απλή επανέκδοση του εξαντλημένου εδώ και χρόνια τεύχους που εξέδωσε η Επιτροπή Ιδιωτικών Αρχείων της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας το 1993. Πρόκειται ουσιαστικά για νέα, εμπλουτισμένη ως προς το περιεχόμενο αλλά και την εμφάνιση εργασία (δυο χιλιάδες τετρακόσια περίπου λήμματα, διπλάσιος σχεδόν αριθμός επισημάνσεων από την πρώτη έκδοση).

Η Επιτροπή συνέλεξε τα περισσότερα στοιχεία από τους ίδιους τους φορείς και τους ιδιώτες που διαχειρίζονται ή έχουν στην κατοχή τους το σχετικό αρχειακό υλικό, συμπληρώνοντας τον κατάλογο με εγγραφές αρχείων που αναφέρονται σε διάφορα δημοσιεύματα, ιστοσελίδες αρχειακών φορέων, παλαιότερους καταλόγους κ.ά.

Τα αρχεία στον Οδηγό παρουσιάζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
α) αρχεία προσώπων και οικογενειών,
β) αρχεία τραπεζών, επιχειρήσεων και εμπορικών οίκων,
γ) αρχεία πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιστημονικών εταιρειών και άλλων συλλογικοτήτων και
δ) αρχεία με θεματικό αποδιδόμενο τίτλο.

Ο χρήστης του Οδηγού μπορεί να εντοπίσει ονομαστικά (αλφαβητικά) τα διάφορα ιδιωτικά αρχεία, στα οποία καταγράφονται η χρονική περίοδος που καλύπτουν και ο φορέας στον οποίο απόκεινται. Ο φορέας αναγράφεται με την καθιερωμένη συντομογραφία του, ενώ στο τέλος του βιβλίου έχουν συγκεντρωθεί σε παράρτημα οι οργανισμοί, τα ιδρύματα, οι ιδιώτες και οι φορείς που διατηρούν ή κατέχουν τα συγκεκριμένα αρχεία.

Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο έρευνας σε όλους τους αρχειακούς φορείς, τους ιδιώτες κατόχους αρχείων, τους αρχειονόμους, τους ερευνητές καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις «ιδιωτικές» πρωτογενείς πηγές της ιστορίας.