Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΑΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020

Αριθ. πρωτ. 1347

Αγαπητά μέλη,

Καλείστε να παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Αρχειακής Εται-ρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν επί μακρόν, η επανα-ληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 17:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Οικονομικός απολογισμός

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

4. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

5. Επικύρωση εγγραφής νέων μελών.

Παρακαλούμε θερμά, όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει, να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις οικο-νομικές εκκρεμότητες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ταμία, κ. Ελευθέριο-Βενιζέλο Πριναράκη τηλεφωνικά στο 6931855695 και ηλεκτρονικά στο lefteris_prinarakis@hotmail.com.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για να την παρακολουθήσετε θα πρέπει, αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή (επισυνάπτονται σχετικές οδηγίες), να χρησιμοποιήσετε τα εξής στοιχεία: Meeting ID: 865 3228 3786, Passcode: k2cETW ή να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο https://us05web.zoom.us/j/86532283786?pwd=T0psYXlzK205SXU3VzFNK3lhcnlLdz09

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, θεωρούμε την παρουσία όλων σας απαραίτητη.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Αρ. πρωτ. 1316

Αγαπητά μέλη,

Σε προηγούμενη επικοινωνία και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, το ΔΣ της Εταιρείας είχε προαναγγείλει συνοπτικά τις δράσεις που προγραμματίζονταν. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία του COVID-19, κάποιες από αυτές έχουν ανασταλεί, μεταξύ των οποίων και η προγραμματισμένη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Με την παρούσα, το ΔΣ της ΕΑΕ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της ότι η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα συμπέσει, για λόγους οργανωτικούς, με την επίσημη παρουσίαση του α’ τόμου της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Εταιρείας, folio, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, σε τόπο και χρόνο για τον οποίο θα υπάρξει νέα έγκαιρη ενημέρωση.

Με τιμή,
το ΔΣ


Εκδόσεις της ΕΑΕ