Συνέδρια

Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας
2-3 Φεβρουαρίου 2006, Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας» Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Αρχεία και αρχειακοί: ένας ιστός
11-13 Οκτωβρίου 1991, Κέρκυρα