Εργαστήριo
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ - ΓΑΚ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 (ώρες 09:00-16:00).

Ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14 (Ταύρος)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Για την εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
(τηλ. 210 3418011, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00).

Εργαστήριo
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Συνδιοργάνωση ΠΙΟΠ - ΓΑΚ - ΕΑΕ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 (ώρες 09:00-16:00).

Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς

Κατούνη 12-14, 546 25, Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Για την εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
(τηλ. 210 3418072, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00).

Εργαστήριo
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Συνδιοργάνωση ΠΙΟΠ - ΓΑΚ - ΕΑΕ

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου (ώρες 09:00-17:00).
Ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14 (Ταύρος)

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Για την εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
(τηλ. 210 3418072, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00).

Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 (17:00-21:00)
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, Σπάρτη.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Μπορείτε να στείλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο seminars@eae.org.gr,
μέχρι και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017.

Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 (17:00-21:00)
Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 (17:00-21:00)
Ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14 (Ταύρος)

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 (17:00-21:00)
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016 (17:00-21:00)
Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14 (Ταύρος)

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εργαστήριο:
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΔΙΠΠΕΦΔΑ)
Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015 (17:00 -21:00)
Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & λεωφόρος Ειρήνης, Ταύρος, Αθήνα

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.