Εκδόσεις της ΕΑΕ

Οι εκδόσεις της ΕΑΕ περιλαμβάνουν τις επίσημες ελληνικές μεταφράσεις των τεσσάρων αρχειακών προτύπων του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων, το Ερμηνευτικό Λεξικό Αρχειακής Ορολογίας (πολύγλωσσο και σχολιασμένο), την έκδοση Η διαχείριση των αρχείων, εκδόσεις συνεδρίων και ημερίδων, και την περιοδική έκδοση Αρχειακά Νέα.
Όλες οι εκδόσεις της ΕΑΕ, εκτός από τη Διαχείριση των αρχείων, διατίθενται από το Μορφωτικό, το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Αμερικής 13, ΑΘΗΝΑ 106 72, τηλ. 210-3614143.