Εκδόσεις της ΕΑΕ

Όλες οι εκδόσεις της ΕΑΕ, εκτός από τη Διαχείριση των αρχείων, διατίθενται από το Μορφωτικό, το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Αμερικής 13, ΑΘΗΝΑ 106 72, τηλ. 210-3614143.

Αρχειονομία και Ιστορία, μιά προβληματική

Πρακτικά Στρογγυλής Τράπεζας από τη Συνάντηση Αρχειονομίας Τα Ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει.

Δικαίωμα στη μνήμη Vs Δικαίωμα στη λήθη

Πρακτικά στρογγυλής τράπεζας

Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα

Πρακτικά ημερίδας

Ερμηνευτικό Λεξικό Αρχειακής Ορολογίας πολύγλωσσο και σχολιασμένο

Νέστωρ Μπαμίδης

Εκδ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία –
Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας
Θεσσαλονίκη 2010

Οδηγός ιδιωτικών αρχείων

εκδ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία
Αθήνα 1995

Η διαχείριση των αρχείων

μετάφραση: Ζωή Οικονόμου
επιστημονική επιμέλεια - απόδοση - ορολογία: Χριστίνα Βάρδα, Νίκος Καραπιδάκης, Νίκος Παντελάκης, Ζήσιμος Συνοδινός
εκδ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία -
Τυπωθήτω/Γιώργος Δαρδανός
Αθήνα 2000

ISBN 960-8041-63-5
Τιμή: 44 ευρώ

Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων: Διαχείριση και πρόσβαση

Πρακτικά ημερίδας

Η πρόσβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο

Πρακτικά ημερίδας

Αρχεία και αρχειακοί: ένας ιστός

Πρακτικά συμποσίου

Πρότυπα

Το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων (ICA - International Council on Archives) έχει εκδώσει πρότυπα για την περιγραφή του αρχειακού υλικού, το πλαίσιο παραγωγής του, (τους παραγωγούς και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε), καθώς και τους φορείς διατήρησης.
Η παροχή βασικών χρηστικών εργαλείων στα μέλη της αλλά και σε όλους τους Έλληνες εργαζομένους σε αρχειακούς φορείς, αποτελεί βασικό στόχο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ολοκληρώθηκαν οι μεταφράσεις των τεσσάρων προτύπων και διατίθενται από την Εταιρεία δωρεάν.

-Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις επίσημες μεταφράσεις των προτύπων στα ελληνικά.