Συνεργασίες στην Ελλάδα

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία στην μακρόχρονη συνεργασία της με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, έχει προχωρήσει σε πλήθος ημερίδων, εκδηλώσεων και εκδόσεων. Στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ φιλοξενείται και η βιβλιακή συλλογή της ΕΑΕ.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς - ΠΙΟΠ

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Ιστορικό του Αρχείο έχει ξεκινήσει από το 2014 ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Οι εκπαιδευτικές δράσεις απευθύνονται στα μέλη της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας και σε όλους τους εργαζόμενους σε αρχειακούς φορείς. Στους χώρους του ΠΙΟΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία δύο σεμινάρια και πέντε εργαστήρια με θέμα την εφαρμογή των αρχειακών προτύπων.

ΕΛΟΤ, Τεχνική Επιτροπή 22 - Επιτροπή Τεκμηρίωσης

Από το Δεκέμβριο του 2015 ξεκίνησε η συνεργασία της ΕΑΕ με την Τεχνική Επιτροπή 22 (ΤΕ22) του ΕΛΟΤ.
Η ΤΕ22 συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής του International Standard Organization TC 46 με ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία παραγωγής και ανανέωσης προτύπων, συμμετοχή στις υποεπιτροπές και στις ψηφοφορίες.

Συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού

International Council on Archives (ICA)


Η ΕΑΕ είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου των Αρχείων, συμμετέχοντας στα συνέδρια και τις επιτροπές.

Business Archives Council (BAC)


Η ΕΑΕ είναι μέλος του Business Archives Council.