Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, τα μέλη του οποίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Είναι επταμελές, με διετή θητεία, και απαρτίζεται από:
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, και τρία (3) Τακτικά Μέλη.

Επίσης εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη τα οποία συμμετέχουν στη διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του μεριμνά για την προώθηση και επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας και διαχειρίζεται τους πόρους της.

Μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) αποφασίζει την εγγραφή και διαγραφή μελών,
β) καθορίζει τον τρόπο ειδικής εκπροσώπησης,
γ) συνιστά και διαλύει, με απόλυτη πλειοψηφία, επιτροπές από μέλη της Εταιρείας για την προώθηση ορισμένων δραστηριοτήτων της.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας εξελέγη στη Γενική Συνέλευση της 3 Νοεμβρίου 1990.

Διοικητικό συμβούλιο ΕΑΕ

2021-2023
Ελένη Μπενέκη

Πρόεδρος

Τηλ.: 210 3418062 & 697 4749291
Φαξ: 210 9571028
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
Ιστορικός ΜΑ,
Προϊσταμένη Ιστορικoύ Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Η Ελένη Μπενέκη πραγματοποίησε σπουδές ιστορίας και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της αφορούν στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.
Υπήρξε επιστημονική συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών, του Ελληνικού Ιστορικού και Λογοτεχνικού Αρχείου, Προϊσταμένη Έρευνας & Προβολής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και από το 2013 εργάζεται για την αναδιοργάνωση του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ και την ανάδειξή του σε οργανισμό που απευθύνεται σε πολλαπλές ομάδες κοινού προωθώντας την αρχειακή και ιστορική κουλτούρα.
Μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας από το 2005, υπήρξε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας το διάστημα 2015-2017 και υπεύθυνη της Επιτροπής Αρχείων Επιχειρήσεων (ΕΑΕ/ΕΑΕπ).

Ελευθέριος-Βενιζέλος Πριναράκης

Αντιπρόεδρος

Τηλ.: 210 3721811 & 693 1855695
Ιστορικό Αρχείο Eurobank

Αρχειονόμος MSc,
Ιστορικό Αρχείο Eurobank

Ο Ελευθέριος-Βενιζέλος Πριναράκης είναι αρχειονόμος, απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθηνών με μεταπτυχιακό (Msc in Maritime Studies) στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η ακαδημαϊκή του έρευνα επικεντρώνεται στην χρήση των αρχειακών προτύπων στο χώρο της ναυτιλίας.
Έχει εργαστεί ως αρχειονόμος στο υπηρεσιακό αρχείο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) κ.ά.
Από το 2012 εργάζεται ως αρχειονόμος στο Ιστορικό Αρχείο της Eurobank (ΙΑΕ). Κύριο αντικείμενο της εργασίας του είναι η ταξινόμηση, περιγραφή και εντοπισμός αρχείων, η εποπτεία και έλεγχος όλων των εργασιών που επιτελούνται στους χώρους του ΙΑΕ (αρχεία – συλλογές – βιβλιοθήκη).
Είναι μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας από το 2012, μέλος των Επιτροπών Εφαρμογής Προτύπων και Αρχείων Επιχειρήσεων από το 2013 και μέλος του ΔΣ της ΕΑΕ από το 2015.

Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου

Γραμματέας

eae@eae.org.gr & ntinasemail@gmail.com
Τηλ.: 210 3418057 & 694 1605768

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Αρχειονόμος,
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς


Η Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 2001 μέχρι και σήμερα εργάζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Αποτελεί μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας από το 2004. Υπήρξε μέλος του ΔΣ της ΕΑΕ τη διετία 2015-2017.


Μάριος Παπαθανασίου

Ταμίας

mariospapathanasiou1@gmail.com
Τηλ.: 6981051894

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Ο Μάριος Παπαθανασίου είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στην Πολιτισμική Αγωγή από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει λάβει μέρος σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, με εισηγήσεις στη μουσειοπαιδαγωγική και την αξιοποίηση των πρωτογενών πηγών του 20ού αιώνα στην εκπαίδευση. Από το 2018 εργάζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Μοχάμεντ-Αράμπ Αμπούς

Μέλος

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Αρχειονόμος,
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Ο Μοχάμεντ-Αράμπ Αμπούς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου Κονσταντίν (Αλγερία) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη. Ήταν υπεύθυνος στα Αρχεία του Δημαρχείου του Μπένι-Ουρτιλάν (Αλγερία) το διάστημα 2007-2008. Στη συνέχεια εργάστηκε στα Εθνικά Αρχεία της Αλγερίας για το διάστημα 2008-2013 και ήταν υπεύθυνος του Τμήματος των Οπτικοακουστικών Αρχείων. Από το 2013 εργάζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Θάνος Παπαδημητρόπουλος

Μέλος

papadimitro@yahoo.com
Τηλ.: 2103 484245 & 697 7384890

Ιστορικό Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού

Κωνσταντίνα Τασιοπούλου

Μέλος

ntassiopoulou@gmail.com
Τηλ.: 210 6092450 & 693 7998738
Αρχείο ΕΡΤ

Ιστορικός MSc,
Αρχείο ΕΡΤ

Η Κωνσταντίνα Τασιοπούλου εργάζεται από το 2014 στο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.) με κύριο αντικείμενο την τεκμηρίωση του οπτικοακουστικού αρχείου τηλεόρασης. Επίσης, την περιγραφή και τη δημοσίευση ψηφιακού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του φορέα.
Η επαγγελματική της εμπειρία αφορά, κυρίως, στην κατάταξη, αρχειακή περιγραφή, ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση ιστορικού αρχειακού υλικού. Υπήρξε από το 2001 έως το 2009 επιστημονική συνεργάτης στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης. Τη διετία 2011-2013 εργάστηκε στο Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε. στην τεκμηρίωση οπτικοακουστικού υλικού. Έχει εργαστεί επίσης στην Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στην ταξινόμηση και περιγραφή αρχειακών συλλογών. Έχει σπουδάσει Ιστορία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Νεότερη Ιστορία.
Από το 2005 είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, ενώ το διάστημα 2007-2009 διετέλεσε γραμματέας του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει με διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή και των αναπληρωματικών μελών:
Διονύσης Μουρελάτος
Αναπληρωματικό μέλος

Αρχαιολόγος-Ιστορικός,

Ο Διονύσης Μουρελάτος έχει πτυχίο με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία από το ίδιο τμήμα (διπλωματική εργασία: «Η σχέση του ζωγράφου με το δωρητή στις κρητικές εικόνες του 15ου και 16ου αιώνα. Η μαρτυρία των υπογραφών των ζωγράφων, των επιγραφών, των οικοσήμων, των απεικονίσεων των δωρητών. Παράρτημα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τις εικόνες». Το 2009 έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Εικόνα: Θέση και λειτουργικότητα. Αποθησαύριση και ηλεκτρονική οργάνωση όρων και στοιχείων». Έχει εργαστεί ως αρχαιολόγος/ερευνητής στο Υπουργείο Πολιτισμού (1999-2000) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000-2010) και στο Ίδρυμα του Όρους Σινά (2005). Είναι μέλος της ελληνικής αρχαιολογικής αποστολής στο Νότιο Σινά (1999 κεξ.). Ήταν υπεύθυνος του συντονισμού της ανασκαφής στον παλαιοχριστιανικό οικισμό της Καρδάμαινας στην Κω (2001 και 2002). Υπεύθυνος της ανασκαφής εντός της Ιεράς Μονής Σινά, στο περιβάλλοντα χώρο του καθολικού της Μονής (Αύγουστος, Οκτώβριος 2005). Από το 2009 διδάσκει στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» τα μαθήματα «Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία» και «Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας» με ειδικό θέμα του μαθήματος «Ιστορία της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στα νεώτερα χρόνια». Επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 διδάσκει περιοδικά το μάθημα «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Αντώνης Πολυδώρου

Αναπληρωματικό μέλος

Ιστορικός MA,

Ο Αντώνης Πολυδώρου είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία από το τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Ελληνικής παλαιογραφίας, ιστορικού ντοκιμαντέρ και προφορικής ιστορίας.
Είναι μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας από το 2015 και συμμετέχει ως μέλος στις εργασίες της Επιτροπής Αρχείων Επιχειρήσεων.

Μαρία Γιουρούκου

Αναπληρωματικό μέλος

Φιλόλογος-Παλαιογράφος,

Η Μαρία Γιουρούκου, φιλόλογος-παλαιογράφος, έχει λάβει διδακτορικό τίτλο και πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ – Φιλοσοφική Σχολή). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: νεώτερη ιστορία Κυκλάδων, αρχειακές πηγές περιόδου Ελληνικής Επανάστασης, λογοτεχνικά αρχεία και ιστορία του βιβλίου. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, με πιο πρόσφατα τα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου και εκπονούμενα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2016-2018) και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα (2016 και 2018). Ως παλαιογράφος μετείχε στην απογραφή των χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (2014). Ως επιστημονική επιμελήτρια ή μεταφράστρια, έχει συνεργαστεί με ερευνητικά ιδρύματα και εκδοτικούς οίκους σε Ελλάδα και Κύπρο (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου, Εκδόσεις Καζαντζάκη και Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου). Μέλος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας και της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών.

Ιουλιανή Θεοδόση

Αναπληρωματικό μέλος

Τηλ.: 210 3707092
Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων, Βιβλιοθήκη της Βουλής

Φιλόλογος, PhD
Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων,
Βιβλιοθήκη της Βουλής


Απόφοιτος τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορική διατριβή στην Νεοελληνική Φιλολογία. Έχει εργαστεί στο Ίδρυμα Κωστή Παλαμά. Από το 2000 εργάζεται στην Βουλή των Ελλήνων, αρχικά ως στενογράφος στην Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών και από το 2017 στην Βιβλιοθήκη της Βουλής, στο Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων, με αρμοδιότητα την καταγραφή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση του αρχειακού υλικού που παράγεται για το κοινοβουλευτικό έργο της Βουλής.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΑΕ

1990 - 2021