Επιτροπές εργασίας

Οι Επιτροπές εργασίας της ΕΑΕ έχουν συσταθεί απο τα μέλη της Εταιρείας για την προώθηση των δραστηριοτήτων της.

Καλούμε όλα τα μέλη και τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στον συντονιστή της κάθε επιτροπής.

Οποιαδήποτε πρόταση για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των επιτροπών, τη δημιουργία νέων, την ανάπτυξη της συλλογικής δουλειάς, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών είναι ευπρόσδεκτη και θα συζητηθεί με τη δέουσα προσοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Υπεύθυνη: Ελένη Μπενέκη
Τηλ.: 6974749291

Επιλογές


Υπεύθυνη: Αμαλία Παππά

Τηλ .: 210 7210917, 210 6782214


Συντακτική ΕπιτροπήΥπεύθυνος: Νέστωρ Μπαμίδης


Τηλ.: 2310 855255

e-mail: nestor.bamidis@gmail.com


Ιστοσελίδες

Υπεύθυνος: Ελευθέριος-Βενιζέλος Πριναράκης

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Υπεύθυνη: Υπαπαντή Κύττα

Οι πρώτες επιτροπές (1990 - 2002)

Επιτροπή εγχειριδίου και αρχειακής ορολογίας
Συντονιστής: Νίκος Καραπιδάκης

Επιτροπή βιβλιογραφίας και βιβλιοθήκης

Συντονιστής: Νίκος Παντελάκης

Επιτροπή επιμόρφωσης και αρχειακής νομοθεσίας

Συντονίστρια: Λίτσα Μπαφούνη

Επιτροπή δημοσίων και διεθνών σχέσεων και οικονομικής στήριξης

Συντονίστρια: Λίτσα Μπαφούνη
Επιτροπή κοινωνικών αρχείων
Συντονιστής: Αλέξης Κράους


Επιτροπή ιδιωτικών αρχείων
Συντονίστρια: Χριστίνα Βάρδα


Επιτροπή αρχείων τύπου
Συντονιστής: Λ. Καρυάτογλου


Επιτροπή προφορικής ιστορίας
Συντονιστής: Δρόσος Κωνσταντέλλος

Από τη δράση των επιτροπών 1999 - 2002