Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων - ΕΑΕ/ΕΕΠ

Η Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων (ΕΑΕ/ΕΕΠ) ξεκίνησε τις εργασίες της τον Οκτώβριο του 2012 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό συλλογικό επιστημονικό έργο, το οποίο είναι εστιασμένο σε τρεις διαφορετικές δράσεις.

Οι εργασίες της επιτροπής αρχικά επικεντρώθηκαν στην απόδοση στα ελληνικά των αρχειακών προτύπων. Κατά την περίοδο 2012-2013 μεταφράστηκαν τα τρία νέα διεθνή πρότυπα που είχαν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από την Επιτροπή Καλών Πρακτικών και Προτύπων του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων.

Η δεύτερη δράση, η οποία ξεκίνησε το 2014 και εξελίσσεται μέχρι και σήμερα, αφορά την οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων πάνω στα πρότυπα, ώστε οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αρχειακούς φορείς, μέσα από μια συλλογική διαδικασία, να κατανοήσουν καλύτερα πως πρέπει να εφαρμόζονται τα πρότυπα στην καθημερινή τους εργασία.

Η τρίτη δράση αφορά την δημιουργία ελληνικής έκδοσης της εφαρμογής ICA-AtoM, του λογισμικού που είναι εγκεκριμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων για την περιγραφή των αρχείων. Στα πλάισια των εργασιών της ΕΕΠ/ΕΑΕ έχει ξεκινήσει η παραμετροποίηση της εφαρμογής. Στοχος της ΕΕΠ/ΕΑΕ είναι η δημοσίευσή της με ελεύθερη διάθεση στην ελληνική γλώσσα και με την εγγύηση της ΕΑΕ για την μετάφραση του περιβάλλοντος εργασίας και την απόδοση των όρων σύμφωνα με τα αρχειακά πρότυπα.

ΕΑΕ/ΕΕΠ

Υπεύθυνος: Νίκος Παντελάκης

Αρχειακά πρότυπα

Η Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων (ΕΑΕ/ΕΕΠ) παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στη δημιουργία και εφαρμογή προτύπων και μεταφέρει στην Ελλάδα τη διεθνή τεχνογνωσία.


Οι εργασίες της ΕΕΠ/ΕΑΕ εστιάζουν στην απόδοση, ανάλυση και προώθηση αρχειακών προτύπων καθώς και στη δημιουργία εργαλείων για την χρήση τους.

Στις συναντήσεις της επιτροπής από το 2012 μέχρι και το 2014 συζητήθηκαν αναλυτικά τα τέσσερα πρότυπα του ΔΣΑ, με επίκεντρο την μετάφρασή τους στα ελληνικά, την ερμηνεία και την χρήση των πεδίων των, και την δημιουργία απαραίτητων διευκρινίσεων στην απόδοσή τους για την επιτυχή υιοθέτησή τους από τους Έλληνες αρχειονόμους.

Σεμινάρια & Εργαστήρια

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και η Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων (ΕΑΕ/ΕΕΠ), σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Ιστορικό του Αρχείο, έχει ξεκινήσει από το 2014 ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων για την εφαρμογή των αρχειακών προτύπων.

Οι εκπαιδευτικές αυτές δράσεις απευθύνονται στα μέλη της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας και σε όλους τους εργαζόμενους σε αρχειακούς φορείς, και στοχεύουν στην ευρύτερη κατανόηση και υιοθέτηση των προτύπων και την εισαγωγή τους στην ελληνική αρχειακή καθημερινότητα με τους καλύτερους δυνατούς όρους.