Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) – ΔΙΠΑΠ(Γ)

General International Standard Archival Description - ISAD (G)

Το πρότυπο

Το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) - ΔΙΠΑΠ παρέχει τις κατευθυντήριες για την περιγραφή του αρχειακού υλικού και την δημιουργία προτυποποιημένων εγγραφών.
Το πρότυπο περιλαμβάνει γενικούς κανόνες αρχειακής περιγραφής ανεξάρτητα από το είδος και το υπόστρωμα του αρχειακού υλικού.

Η χρήση του ΔΙΠΑΠ (Γ) για την περιγραφή του αρχειακού υλικού:
α. διασφαλίζει τη δημιουργία περιεκτικών, κατάλληλων και επεξηγηματικών περιγραφών,
β. διευκολύνει την ανάκτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το αρχειακό υλικό,
γ. καθιστά δυνατή τη χρήση κοινών και καθιερωμένων βάσεων δεδομένων και
δ. καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση των περιγραφών από διαφορετικούς τόπους φύλαξης σε ένα ενοποιημένο σύστημα πληροφόρησης.

Αρχειακή περιγραφή

Η αρχειακή περιγραφή καθιστά δυνατό το διανοητικό έλεγχο του αρχειακού υλικού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας, της αυθεντικότητας, της σημασίας αλλά και της πρόσβασης των περιγραφόμενων αρχείων.

Οι αρχειακές περιγραφές όπως προτείνονται από το ΔΙΠΑΠ (Γ) καλύπτουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το υλικό ανεξάρτητα από το στάδιο της διαχείρισης στο οποίο προσδιορίζεται ή διαπιστώνεται. Οι πληροφορίες παραμένουν δυναμικές και μπορούν να βελτιωθούν σε οποιοδήποτε στάδιο διαχείρισης. Οι περιγραφές προτείνεται να αναπτυχθούν σε διαφορετικά επίπεδα (αρχείο, υπο-αρxείο, σειρά, υποσειρά, φάκελος, τεκμήριο), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Η έκδοση του ΔΣΑ
Η δεύτερη έκδοση του προτύπου παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο Αρχείων στη Σεβίλλη τον Σεπτέμβριο του 2000. Είναι διευρυμένη και συμπεριλαμβάνει ολοκληρωμένα παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού κειμένου.
Όλες οι εγκεκριμένες μεταφράσεις της έκδοσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΔΣΑ.
Η μετάφραση και η ελληνική έκδοση

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία στα πλαίσια της Επιτροπής Επιμόρφωσης και της Επιτροπής Ορολογίας, σε συνέχεια της πρώτης προσπάθειας της το 1995, προχώρησε στη μετάφραση της δεύτερης έκδοσης του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό). Η έκδοση κυκλοφορεί απο το 2002 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στοιχεία της έκδοσης:
Ελληνική μετάφραση: Χριστίνα Βάρδα, Αμαλία Παππά, Ζήσιμος Χ. Συνοδινός
Επιμέλεια έκδοσης: Χριστίνα Βάρδα, Ζήσιμος Χ. Συνοδινός

Αναπαραγωγή και μετάφραση
Η αναπαραγωγή σε μετάφραση ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό τον όρο ότι γίνεται η αρμόζουσα παραπομπή.

Copyright για την ελληνική έκδοση:
© Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.)

Σεμινάρια και εργαστήρια
Το ΔΙΠΑΠ(Γ) έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα (2014-2017) και στη Θεσσαλονίκη (2015-2017) στο πλαίσιο των παρακάτω εργαστηρίων και σεμιναρίων:

Εργαστήριο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)

Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 (17:00-21:00)

Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)

Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 (17:00-21:00)

Ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14 (Ταύρος)

Εργαστήριο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)

Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016(17:00-21:00)

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΠΑΠ)

Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016(17:00-21:00)

Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14 (Ταύρος)

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Συνδιοργάνωση: ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

27-28 Νοεμβρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Συνδιοργάνωση: ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

5 - 9 Μαΐου 2014, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφ. Ειρήνης 14, Ταύρος, Αθήνα