Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων - ΔΙΠΠΕΦΔΑ

International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings - ISDIAH
Το πρότυπο
Το ΔΙΠΠΕΦΔΑ παρέχει γενικούς κανόνες για την προτυποποίηση περιγραφών φορέων διατήρησης αρχείων.
Ως φορέας διατήρησης αρχείων (Institution with archival holdings), ορίζεται από το πρότυπο ένας οργανισμός η κύρια λειτουργία του οποίου είναι η φύλαξη και διατήρηση αρχειακού υλικού και η διάθεσή του στο ευρύ κοινό.
Υπάρχουν ωστόσο και άλλες οντότητες, όπως πολιτιστικοί φορείς (Βιβλιοθήκες, Μουσεία), επιχειρήσεις, οικογένειες ή πρόσωπα που κατέχουν αρχεία. Το ΔΙΠΠΕΦΔΑ, ή ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο υποσύνολο των στοιχείων του, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις οντότητες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στα αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους.
Περιγραφή αρχειακών φορέων

Η περιγραφή των φορέων διατήρησης αρχείων διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των φορέων, αλλά και την προσέγγισή τους από το ερευνητικό κοινό.

Η προτυποποίηση των περιγραφών, όπως προτείνεται απο το ΔΙΠΠΕΦΔΑ, επιτρέπει:
α. την παροχή πρακτικών οδηγιών για την ταύτιση και επικοινωνία, την πρόσβαση στις συλλογές των φορέων και τις προσφερόμενες υπηρεσίες,

β. τη δημιουργία καταλόγων ή/και καθιερωμένων ευρετηρίων φορέων διατήρησης αρχείων,

γ. τη δημιουργία συνδέσεων με καθιερωμένα ευρετήρια Βιβλιοθηκών και Μουσείων ή και την ανάπτυξη κοινών καταλόγων φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, την κατάρτιση στατιστικών για φορείς διατήρησης αρχείων σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Η έκδοση του ΔΣΑ

Η πρώτη έκδοση του προτύπου παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Καλών Πρακτικών και Προτύπων του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (ICA/CBPS) στο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΔΣΑ στην Κουάλα-Λουμπούρ το 2008.

'Ολες οι εγκεκριμένες μεταφράσεις της έκδοσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΔΣΑ.

Η μετάφραση και η ελληνική έκδοση

Το ΔΙΠΠΕΦΔΑ αποτελεί το τέταρτο πρότυπο που τίθεται στη διάθεση της ελληνικής αρχειακής κοινότητας, μετά το ΔΙΠΑΠ(1995, 2002) και το ΔΙΠΚΑΕ(ΝΦΠΟ)(2013) και το ΔΙΠΠΕΛ(2014).

Η μετάφραση του προτύπου εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Εφαρμογής Προτύπων της ΕΑΕ (ΕΑΕ/ΕΕΠ) και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014.

Στοιχεία της έκδοσης:

Ελληνική μετάφραση και επιμέλεια έκδοσης: Νέστωρ Μπαμίδης.

ISBN: 978-618-81234-1-0

Αναπαραγωγή και μετάφραση

Η αναπαραγωγή σε μετάφραση ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό τον όρο ότι γίνεται η αρμόζουσα παραπομπή.

Copyright για την ελληνική έκδοση:

© Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.)

Σεμινάρια και εργαστήρια

Το ΔΙΠΠΕΛ έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα (2014 και 2015) και στη Θεσσαλονίκη (2015) στο πλαίσιο των παρακάτω εργαστηρίων και σεμιναρίων:

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συνδιοργάνωση: ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

27-28 Νοεμβρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, ΘεσσαλονίκηΕργαστήριο:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΔΙΠΠΕΦΔΑ)

Συνδιοργάνωση ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015 (17:00 -21:00)

Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & λεωφόρος Ειρήνης, Ταύρος, Αθήνα

 


ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συνδιοργάνωση: ΕΑΕ - ΠΙΟΠ

5 - 9 Μαΐου 2014, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφ. Ειρήνης 14, Ταύρος, Αθήνα