Συνδρομές - Εγγραφές

Πληροφορίες για τις ιδιότητες των μελών, τις εγγραφές και τις συνδρομές.

Η Βιβλιοθήκη της ΕΑΕ

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία διατηρεί συλλογή περιοδικών, δημοσιευμάτων και μονογραφιών διεθνών οργανισμών και ξένων αρχειακών φορέων. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τα μέλη της ΕΑΕ.