Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων: Διαχείριση και πρόσβαση

Ημερίδα 

Σάββατο 14 Μαρτίου 1998, Αμφιθέατρο ΓΣΕΕ, Αθήνα

Πρακτικά
Τιμή: 15 ευρώ