Ερμηνευτικό Λεξικό Αρχειακής Ορολογίας πολύγλωσσο και σχολιασμένο

Νέστωρ Μπαμίδης

Εκδ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία - Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας
Θεσσαλονίκη 2010


Το Λεξικό διατίθεται με έκπτωση στα μέλη. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας αποσταλεί η έκδοση.