Η διαχείριση των αρχείων

Eπιμέλεια πρωτότυπης έκδοσης : Judith Ellis
Μετάφραση: Ζωή Οικονόμου
Επιστημονική επιμέλεια - απόδοση - ορολογία: Χριστίνα Βάρδα, Νίκος Καραπιδάκης, Νίκος Παντελάκης, Ζήσιμος Συνοδινός

εκδ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία - Τυπωθήτω/Γιώργος Δαρδανός

Αθήνα 2000
ISBN 960-8041-63-5