Ανακοινώσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΑΕ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Αριθ. πρωτ. 1381

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας εύχεται σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, με υγεία και αισιόδοξη διάθεση. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου υπέγραψαν πρόσφατα πρωτόκολλο συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της επιστήμης της Αρχειονομίας και την αξιοποίηση της αρχειακής κληρονομιάς.

Οι δράσεις συνεργασίας τις οποίες μπορούν από κοινού να αναλάβουν οι δύο φορείς περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  1. την προαγωγή της μελέτης και έρευνας θεμάτων σχετικών με την Αρχειονομία, τη διάσωση, επεξεργασία, διαχείριση και προστασία πάσης φύσης αρχειακού υλικού και την προβολή και αξιοποίηση της αρχειακής κληρονομιάς,
  2. την ανάδειξη και αξιολόγηση της ιδιαιτερότητας της αρχειακής εργασίας ως διαχείρισης της πληροφορίας του παρελθόντος,
  3. την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των Αρχειονόμων,
  4. την επεξεργασία και τη διάδοση επαγγελματικών κανόνων στον χώρο της Αρχειονομίας.
  5. τη σύσφιξη των σχέσεων των Ελλήνων Αρχειονόμων μεταξύ τους, με συγγενείς επιστημονικούς κλάδους (ιστορικούς, βιβλιοθηκονόμους, τεχνικούς της πληροφορίας, εκπαιδευτικούς, δημόσιους λειτουργούς), καθώς και με συναδέλφους και αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού,
  6. την ανάπτυξη της συνεργασίας των Ελλήνων Αρχειονόμων με τους φορείς της Διοίκησης, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πάσης φύσης ερευνητικών κέντρων.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Αρ. πρωτ. 1316

Αγαπητά μέλη,

Σε προηγούμενη επικοινωνία και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, το ΔΣ της Εταιρείας είχε προαναγγείλει συνοπτικά τις δράσεις που προγραμματίζονταν. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία του COVID-19, κάποιες από αυτές έχουν ανασταλεί, μεταξύ των οποίων και η προγραμματισμένη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Με την παρούσα, το ΔΣ της ΕΑΕ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της ότι η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα συμπέσει, για λόγους οργανωτικούς, με την επίσημη παρουσίαση του α’ τόμου της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Εταιρείας, folio, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, σε τόπο και χρόνο για τον οποίο θα υπάρξει νέα έγκαιρη ενημέρωση.

Με τιμή,
το ΔΣ


Εκδόσεις της ΕΑΕ