Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΑΕ

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Αρ. πρωτ. 1316

Αγαπητά μέλη,

Σε προηγούμενη επικοινωνία και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, το ΔΣ της Εταιρείας είχε προαναγγείλει συνοπτικά τις δράσεις που προγραμματίζονταν. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία του COVID-19, κάποιες από αυτές έχουν ανασταλεί, μεταξύ των οποίων και η προγραμματισμένη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Με την παρούσα, το ΔΣ της ΕΑΕ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της ότι η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα συμπέσει, για λόγους οργανωτικούς, με την επίσημη παρουσίαση του α’ τόμου της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Εταιρείας, folio, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, σε τόπο και χρόνο για τον οποίο θα υπάρξει νέα έγκαιρη ενημέρωση.

Με τιμή,
το ΔΣ


Εκδόσεις της ΕΑΕ