Ανοιχτά αρχεία. Προβλήματα πρόσβασης - απόρρητα αρχεία και ελευθερία της πληροφόρησης.

Σε συνεργασία με τα "Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας"

5 Μαρτίου 1999, Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα

Μια σειρά από νομικά κείμενα, από διοικητικές πρακτικές, από ιδιωτικές πρωτοβουλίες αλλά και η επισημοποίηση πολλών επιστημονικών απαιτήσεων από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έχουν οπωσδήποτε αλλάξει τα αρχειακά δεδομένα στη χώρα - αυτό σ' ένα βαθμό έχει επηρεασθεί από τις εξελίξεις στα αρχεία και τις αρχειακές πρακτικές στο εξωτερικό - και επιβάλλει σήμερα να περάσουμε στην επισκόπηση των αλλαγών.

Η μετατόπιση από την έννοια της διοικητικής πληροφορίας και του δικαιώματος γνώσης του διοικητικού εγγράφου στην έννοια του δικαιώματος γνώσης ενός αρχείου γενικότερα και στο σύνολό του, δεν ήταν πια δύσκολη αλλά δεν αξιοποιήθηκε.

Το ίδιο το πρόβλημα της πρόσβασης των αρχείων παραμένει άλυτο όπως παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, παρά τις σχετικές προόδους, κάτω από ποιές συνθήκες γίνονται προσιτά τα απόρρητα έγγραφα και κατά πόσο δεν χάνονται μέσα από διαδικασίες αδιαφανών εκκαθαρίσεων.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι:
Jaap Klosterman
(διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνικής Ιστορίας του Άμστερνταμ)
Φίλιππος Ηλιού (ιστορικός, Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας "Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας"
Νίκος Καραπιδάκης (καθηγητής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τ. Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους)
Συντονιστής της συζήτησης: Γιώργος Κουκουλές (Πάντειο Πανεπιστήμιο)