Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, τα μέλη του οποίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Είναι επταμελές, με διετή θητεία, και απαρτίζεται από:
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, και τρία (3) Τακτικά Μέλη.

Επίσης εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη τα οποία συμμετέχουν στη διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του μεριμνά για την προώθηση και επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας και διαχειρίζεται τους πόρους της.

Μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) αποφασίζει την εγγραφή και διαγραφή μελών,
β) καθορίζει τον τρόπο ειδικής εκπροσώπησης,
γ) συνιστά και διαλύει, με απόλυτη πλειοψηφία, επιτροπές από μέλη της Εταιρείας για την προώθηση ορισμένων δραστηριοτήτων της.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας εξελέγη στη Γενική Συνέλευση της 3 Νοεμβρίου 1990.

Διοικητικό συμβούλιο ΕΑΕ

2017-2019
Ελένη Μπενέκη

Πρόεδρος

Τηλ.: 210 3418062 & 697 4749291
Φαξ: 210 9571028
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
Ιστορικός ΜΑ,
Προϊσταμένη Ιστορικoύ Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Η Ελένη Μπενέκη πραγματοποίησε σπουδές ιστορίας και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της αφορούν στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.
Υπήρξε επιστημονική συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών, του Ελληνικού Ιστορικού και Λογοτεχνικού Αρχείου, Προϊσταμένη Έρευνας & Προβολής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και από το 2013 εργάζεται για την αναδιοργάνωση του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ και την ανάδειξή του σε οργανισμό που απευθύνεται σε πολλαπλές ομάδες κοινού προωθώντας την αρχειακή και ιστορική κουλτούρα.
Μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας από το 2005, υπήρξε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας το διάστημα 2015-2017 και υπεύθυνη της Επιτροπής Αρχείων Επιχειρήσεων (ΕΑΕ/ΕΑΕπ).

Κωνσταντίνα Τασιοπούλου

Αντιπρόεδρος

ntassiopoulou@gmail.com
Τηλ.: 210 6092450 & 693 7998738
Αρχείο ΕΡΤ
Ιστορικός MSc,
Αρχείο ΕΡΤ

Η Κωνσταντίνα Τασιοπούλου εργάζεται από το 2014 στο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.) με κύριο αντικείμενο την τεκμηρίωση του οπτικοακουστικού αρχείου τηλεόρασης. Επίσης, την περιγραφή και τη δημοσίευση ψηφιακού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του φορέα.
Η επαγγελματική της εμπειρία αφορά, κυρίως, στην κατάταξη, αρχειακή περιγραφή, ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση ιστορικού αρχειακού υλικού. Υπήρξε από το 2001 έως το 2009 επιστημονική συνεργάτης στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης. Τη διετία 2011-2013 εργάστηκε στο Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε. στην τεκμηρίωση οπτικοακουστικού υλικού. Έχει εργαστεί επίσης στην Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στην ταξινόμηση και περιγραφή αρχειακών συλλογών. Έχει σπουδάσει Ιστορία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Νεότερη Ιστορία.
Από το 2005 είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, ενώ το διάστημα 2007-2009 διετέλεσε γραμματέας του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Γεώργιος Χαρωνίτης

Γραμματέας

Τηλ.: 210 6782303 & 693 8500815
Γενικά Αρχεία του Κράτους. Κεντρική Υπηρεσία
Αρχειονόμος,
Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία

Ο Γιώργος Χαρωνίτης είναι Ιστορικός MSc και Αρχειονόμος. Εργάστηκε στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (1994-2007) με κύριο αντικείμενο την ταξινόμηση και περιγραφή αρχείων. Από το 2007 έως σήμερα εργάζεται ως αρχειονόμος στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου). Στα κύρια καθήκοντά του στα ΓΑΚ περιλαμβάνονται η σύνταξη του καταλόγου δημοσίων αρχείων της Κ.Υ και η ενημέρωση του Βιβλίου Εισαγωγής, η περιγραφή και ταξινόμηση αρχείων, η συγκρότηση του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (ΕΕΑ), η πολιτική ανοιχτών δεδομένων της Υπηρεσίας.

Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας των ΓΑΚ και έχει διατελέσει Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας (ΠΣΕΑ).

Είναι συγγραφέας άρθρων και βιβλίων ιστορικού και αρχειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας από το 1995. Το 2012 συνέταξε σχέδιο μετάφρασης του ISAAR (CPF) που κατατέθηκε στην Επιτροπή Επιμόρφωσης της Εταιρείας και υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας για τη μετάφραση του προτύπου.
Κωνσταντίνος Χαρίσης

Ταμίας

Τηλ.: 693 4753041
Όμιλος Μήτση

Αρχειονόμος

Ελευθέριος - Βενιζέλος Πριναράκης

Μέλος

Τηλ.: 210 3721811 & 6931855695
Ιστορικό Αρχείο Eurobank

Αρχειονόμος MSc,
Ιστορικό Αρχείο Eurobank

Ο Ελευθέριος-Βενιζέλος Πριναράκης είναι αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος, απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθηνών με μεταπτυχιακό (Msc in Maritime Studies) στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η ακαδημαϊκή του έρευνα επικεντρώνεται στην χρήση των αρχειακών προτύπων στο χώρο της ναυτιλίας.
Έχει εργαστεί ως αρχειονόμος στο υπηρεσιακό αρχείο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) κ.ά.
Από το 2012 εργάζεται ως αρχειονόμος στο Ιστορικό Αρχείο της Eurobank (ΙΑΕ). Κύριο αντικείμενο της εργασίας του είναι η ταξινόμηση, περιγραφή και εντοπισμός αρχείων, η εποπτεία και έλεγχος όλων των εργασιών που επιτελούνται στους χώρους του ΙΑΕ (αρχεία – συλλογές – βιβλιοθήκη).
Είναι μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας από το 2012, μέλος των Επιτροπών Εφαρμογής Προτύπων και Αρχείων Επιχειρήσεων από το 2013 και μέλος του ΔΣ της ΕΑΕ από το 2015.

Θηρεσία Παναγοπούλου

Μέλος

Τηλ.: 694 5425759
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος MSc,
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Η Θηρεσία Παναγοπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ασχολήθηκε μεταξύ άλλων, με την τεκμηρίωση και αποθησαύριση της πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποστήριξη δύο ευρωπαϊκών συνεργατικών δράσεων: «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο «ARCHIDOK» (συνεργασία ΟΠΑ με το Πανεπιστήμιο του Manheim) και «Πύλη Κοινωνικών Επιστημών» (συνεργασία ΟΠΑ με το ΕΚΠΑ). Εργάστηκε ως υπεύθυνη στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Έρευνας και Επιμόρφωσης στις τεχνολογίες της Πληροφορίας «Athens Information Technology” του Ομίλου Intracom ως το 2009 που διορίστηκε στο Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Από το 2012 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Γεώργιος Κυράτσος

Μέλος

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος,
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Ο Γιώργος Κυράτσος γεννήθηκε στην Αθήνα και τελείωσε το Τ.Ε.Ι. Βιβλιοθηκονομίας το 2003. Εργάστηκε στην Βουλή των Ελλήνων στο Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης της Βιβλιοθήκης κατά το διάστημα 2003-2009 και στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων από 2008 έως το 2012.

Από το 2013 εργάζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Αποτελεί μέλος την Ε.Α.Ε. από το 2014 και μέλος της Επιτροπής Αρχείων Επιχειρήσεων από το 2015.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει με διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή και των αναπληρωματικών μελών:
Κωνσταντίνος Παλούκης

Αναπληρωματικό μέλος

Τηλ.: 2310 593182 & 697 4064645
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Ιστορικός,
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Ο Κώστας Παλούκης είναι διδάκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης στην ΟΛΘ ΑΕ με σκοπό τη διάσωση, καταγραφή και οργάνωση του ιστορικού αρχείου του λιμένος Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στου Ζωγράφου. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Ρέθυμνο. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και συλλογικούς τόμους με αντικείμενο τη νεότερη ιστορία. Είναι ενεργό μέλος σε διάφορες ομάδες και δίκτυα Ιστορίας και Αρχειακής Μελέτης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τ
α βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την κοινωνική, πολιτισμική και κοινωνική ιστορία του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος, του ελληνικού και διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, του ελληνικού και διεθνούς τροτσκισμού, την ιστορία της εργασίας και ιστοριογραφικά ζητήματα σχετικά με την εργασία, την ιστορία των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών.
Διαθέτει το blog histopiagr.blogspot.com, σελίδα στην academia.edu και στο facebook.

Δίδω Γεωργούλα

Αναπληρωματικό μέλος

Τηλ.: 210 6092454 & 693 4463996
Αρχείο ΕΡΤ
Ιστορικός ΜΑ,
Αρχείο ΕΡΤ


Η Διδώ-Δανάη Γεωργούλα σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 2002 (με ειδίκευση στην Ιστορία), έχοντας φοιτήσει επίσης και στο Πανεπιστήμιο του Poitiers στη Γαλλία και το 2003 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Σύγχρονη Ιστορία και τα ΜΜΕ (MA in Propaganda, Persuasion and History) στo Πανεπιστήμιο του Kent, στην Αγγλία.
Έχει συνεργαστεί με την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, τη Διεύθυνση Μουσείου-Αρχείου της ΕΡΤ και το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο με κύριο αντικείμενο απασχόλησης την τεκμηρίωση περιεχομένου αρχειακού υλικού, ενώ υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών στο ερευνητικό πρόγραμμα ΔΥΑΣ/DARIAH- GR. Από το 2014 εργάζεται στη Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ ΑΕ.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από την ιστορία και τα ΜΜΕ, τα αρχεία και τη μνήμη, καθώς και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος

Αναπληρωματικό μέλος

Τηλ.: 2103 484245 & 697 7384890
Ιστορικό Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού

Τα διοικητικά συμβούλια της ΕΑΕ

1990 - 2015